Responsabilitat Social a la PIME Catalana

Wednesday, October 21, 2009

El Govern aprova un pla per fomentar la responsabilitat social entre les empreses catalanes i la pròpia administració

El Govern ha aprovat avui el Pla RSGENCAT, un document amb 80 mesures destinades a impulsar el comportament socialment responsable de les empreses catalanes i la pròpia administració. Aquest Pla compta amb un pressupost de 646 milions d’euros fins al 2012 i inclou actuacions específiques en àmbits com la sostenibilitat, les polítiques d’igualtat, la conciliació, la innovació, la cooperació empresarial, la qualificació de les persones i el foment de la cultura de l’esforç, entre d’altres. És la primera vegada que la Generalitat agrupa i coordina totes les mesures en matèria de responsabilitat social.

Anar-hi

Wednesday, October 14, 2009

Promoció de la RSC per part de la Generalitat de Catalunya

Boletin diario de noticias laborales, economicas, social, solidaridad - COMFIA

Shared via AddThis

Thursday, June 25, 2009

Responsabilitat Social en temps de crisi

En moments de contracció econòmica, estricte control pressupostari i reducció de costos és quan s'observa i es constata quines empreses han fet els deures en RSC i quines ho tenien mal entès. Les organitzacions que no han anat més enllà del mecenatge i el màrketing social es troben que han de negociar amb treballadors/es descontents, desmotivats i no implicats amb l'empresa, negociar amb entitats financeres les quals fa pocs mesos hem presionat, menyspreat i fins i tot comès alguna irregularitat, suplicar als clients, negociar aplaçaments de pagaments a proveïdors, ...

En canvi les organitzacions que han apostat per la transparència, la comunicació interna veraç i l'honestedat en tots els nivells, tenen major facilitat per convèncer i fer partícips a tots els grups d'interès en la nova estratègia de l'empresa.

Tuesday, August 26, 2008

ESTUDI TECNOAMBIENTAL

Bien, os informo de un nuevo proyecto personal en Girona. Se trata básicamente de la comercialización de todos aquellos servicios relacionados con la RSC que puedan ser de interés para empresas, instituciones públicas y privadas, ONG's, etc.
El objetivo es formalizar todos aquellos pequeños proyectos, ayudas, consejos, que hemos estado dando y apoyando en el último año. Con ello intentamos dar viabilidad a todos los proyectos a los que no hemos podido participar por falta de recursos y tiempo.
Continuamos en contacto:
Sostenibilitat i Responsabilitat

Tuesday, May 08, 2007

Experiència a les pimes de la comarca de la Selva


" Selpime.sor és un projecte dins de la 2ª convocatòria de la Iniciativa Equal co-finançat pel Fons Social Europeu, centrat en la promoció i sensibilització sobre els valors de la responsabilitat social de les empreses, en especial els que fan referència a la igualtat d’oportunitats d’homes i dones, la conciliació laboral, familiar i personal i la protecció del medi ambient, mitjançant el diàleg social i la cooperació entre sector públic i privat, com a eines per a millorar la competitivitat de les petites empreses de la comarca de la Selva."Bé, potser hi ha diners per fer-ho, potser hi ha bona voluntat però... el grau d'aprofundiment, almenys de moment, dóna molt que desitjar. Potser hauríen de comparar-se amb el projecte Leader de la Garrotxa. L'estratègia i el pla d'acció crec que és molt més consistent.

Thursday, April 12, 2007

RSC i el canvi climàtic

Un tema per a la reflexió... amb tot l'alarmisme del canvi climàtic, les empreses estan dirigint les seves estratègies de RSC en pal·liar els efectes d'aquest fenòmen perquè és el que es porta ara. És del que s'està parlant i devatent. Es desvien fons prèviament destinats a aspectes de desigualtat social més pròxims. Com ho interpretem?

Ericsson CSR Report 2006

Swedish telecommunications company LM Ericsson has published its Corporate Responsibility Report for 2006. The printed version of the report is complemented by a more extensive online version at http://www.ethicalperformance.net/Ericsson_CRReport06.html where all key performance indicators, as well as GRI G3 (Global Reporting Initiative) related information, can be found.
The report includes details of:
- a 35 per cent improvement in the energy efficiency of Ericsson's 3G radio base stations during 2006
- comments by Carl-Henric Svanberg, president and CEO of Ericsson, on climate change and company initiatives to address energy consumption
- research carried out by Ericsson on the socio-economic contribution of mobile communications to everyday life in Africa
- a partnership with other industry leaders to establish pioneering bio-fuel projects in Nigeria and India
- performance details of Ericsson's risk-based approach for monitoring compliance with its Supplier Code of Conduct
- Ericsson's decision to address human rights issues and join the Business Leaders Initiative on Human Rights (BLIHR).

Wednesday, February 21, 2007

Nova consultoria especialitzada en RSC


EGS es la primera empresa de consultoria de Girona especializada en el asesoramiento a organizaciones respecto a la responsabilidad social corporativa. O sea: estrategias de RSC, memorias de sostenibilidad, conciliación laboral-familiar, consejeros independientes, etc.

Info: egs@egsgestio.com (web en construcción)

Si queréis informar de otras empresas de servicios relacionadas con la RSC, no dudéis en enviarme un mail con sus datos. Recordad que hemos superado las 1000 visitas al blog. Muchas gracias!!!